کتاب هوش سازمانی چیست؟

فریبا خرمی


حجم: 78 KB

دانلود: 4
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله تبيين رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگيري سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل علی صابری
کتاب تریبولوژی چیست؟ کامران خداپرستی
کتاب نظریه نسبیت چیست لاندائو رومر ترجمه حسن نیروئی
کتاب هوش مصنوعی استوارت جی راسل
کتاب تکنیکهای طلایی برای افزایش هوش هیجانی EQ
نمونه سوال هوش مصنوعی دکتر دقوقی
جزوه خلاصه دو فصل (هوش و حافظه ی وکسلر)از کتاب مارنات پاشا شریفی
نمونه سوال هوش استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوال منطق فازی و هوش مصنوعی
نمونه سوال هوش پیشرفت آزمون استخدامی آموزش و پرورش
کتاب مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ویلیام گیتس
کتاب ارائه مدلی کاربردی در برنامه ربزی جامع مدیریت دانش سازمانی محمد علی شفیعا-سید علیرضا متولیان
کتاب عدالت سازمانی و قرآن سیده زهرا حسینی
کتاب تغییر و بهبود سازمانی
جزوه فلش کارت مدیریت رفتار سازمانی
نمونه سوال سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی
مقاله رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان
مقاله پژوهشی درباره جهت‌گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان