کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

فیلتر ها:
  • جستجو: برنامه نویسی پیشرفته مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مهدی منشی
جزوه جزوه
جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
دکتر گرجی دانشگاه یادگار امام شهر ری
6 MB 3 دانلود

جزوه جزوه
12 MB 1 دانلود

جزوه جزوه
8 MB 1 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال برنامه سازی پیشرفته
دانشگاه آزاد تهران مرکز
753 KB 7 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال مبانی برنامه نویسی
دانشگاه آزاد تهران جنوب
3 MB 39 دانلود

جزوه جزوه
جزوه مبانی برنامه نویسی
دانشگاه علم و صنعت - عباس عزیز جلالی
798 KB 24 دانلود

جزوه جزوه
6 MB 1 دانلود

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
5 MB 31 دانلود


کتاب کتاب
217 KB 5 دانلود