اصغری مقدم نسترن

استاد اصغری مقدم نسترن

3.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

3.5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • زیست شناسی سلولی مولکولی
ثبت نام اساتید