سیروس تدبیری

استاد سیروس تدبیری

4.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

3 تا درس با ایشان گذراندم. مدیریت منابع انسانی، تئوری مدیریت پیشرفت و مطالعات تطبیقی. در درس مطالعات تطبیقی باتوجه به مسئولیتی که داشتند تجارب زیادی انتقال دادند، در حوزه منابع انسانی هم بسیار قوی و صاحب نظر بودند.

سال 1402

رشته های مرتبط

  • مدیریت دولتی
ثبت نام اساتید