عبدالحسین کرمپور

استاد عبدالحسین کرمپور

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

1

امتحان

3

اخلاق

5

میانگین نمره

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

از لحاظ تدریس بهترین استاد خیلی مفهوم بیان درس و خوب میرسونه

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی