مقداد محمودی

استاد مقداد محمودی

2.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

3.3

امتحان

3

اخلاق

2

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

ایشان در تدریس دارای سبک بسیار جدید و جذاب هستند و با تسلط و احاطه بالا خود به تمامی سوالات و ابهامات دانشجویان با روی خوش پاسخ می دهند

سال 1397

رشته های مرتبط

  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد عمومی
  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید