مقداد محمودی

مقداد محمودی

2.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

3.3

امتحان

3

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان در تدریس دارای سبک بسیار جدید و جذاب هستند و با تسلط و احاطه بالا خود به تمامی سوالات و ابهامات دانشجویان با روی خوش پاسخ می دهند

1397

رشته های مرتبط

اقتصاد انرژی

اقتصاد عمومی

مدیریت بازرگانی