فرشته مسجدی

استاد فرشته مسجدی

2.2 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.9

نمره

1.5

امتحان

2.8

اخلاق

1.8

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد خوبی هستن ولی نمره کم میدن

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • حسابداری
  • مديريت بيمه
  • مهندسی شیمی
  • مدیریت کسب کارها کوچک
ثبت نام اساتید