فرشته مسجدی

فرشته مسجدی

2.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.1

نمره

1.6

امتحان

3

اخلاق

1.9

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد خوبی هستن ولی نمره کم میدن

1398

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

حسابداری

مديريت بيمه

مهندسی شیمی

مدیریت کسب کارها کوچک