فرشته مسجدی

فرشته مسجدی

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.5

نمره

1.7

امتحان

3.3

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد خوبی هستن ولی نمره کم میدن


رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مهندسی شیمی

مديريت بيمه