حسین منصوری

حسین منصوری

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.3

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار