مریم علیشاهی

استاد مریم علیشاهی

1.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید