منصوره شاهسون

منصوره شاهسون

4.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.3

امتحان

3.5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

معماری کامپیوتر

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار