منصوره شاهسون

استاد منصوره شاهسون

4.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

4.3

امتحان

3.5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • معماری کامپیوتر
  • مهندسی شیمی
ثبت نام اساتید