فرهاد تربتی مقدم

استاد فرهاد تربتی مقدم

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.7

امتحان

2.7

اخلاق

3.3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • اقتصاد
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت مالی
ثبت نام اساتید