هادی حق شناس

استاد هادی حق شناس

2.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.8

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مدیریت عمومی
  • مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید