محمد رسولی

محمد رسولی

2.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.5

امتحان

4

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد رسولی خیلی سختگیرن چون تودش مثالهای اسان حل میکند و از ما میخواهد تکالیف سخت ترش رو حل کنیم


رشته های مرتبط

مهندسی صنایع

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار