استاد رامین خویی

استاد رامین خویی

2.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.5

امتحان

1.3

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق قدرت

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار