استاد رامین خویی

استاد استاد رامین خویی

2.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

2.5

امتحان

1.3

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق قدرت
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید