عزت اله حاج امینی

استاد عزت اله حاج امینی

2.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2.1

امتحان

3.1

اخلاق

3.1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

کلاساشون بسیار خشکه و خسته کننده

سال 1397

استاد خوبی بودند. خیلی مسلط و با سواد

سال 1397

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی عمران
  • آمار ریاضی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید