عزت اله حاج امینی

عزت اله حاج امینی

2.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2.1

امتحان

3.1

اخلاق

3.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

کلاساشون بسیار خشکه و خسته کننده

1397

استاد خوبی بودند. خیلی مسلط و با سواد

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

آمار ریاضی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار