رامین شقاقی کندوان

استاد رامین شقاقی کندوان

1.8 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1.8

امتحان

2.5

اخلاق

1.5

میانه نمرات

14

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • برق - مهندسی مخابرات
ثبت نام اساتید