طاهره رزاق نیا کروئی

استاد طاهره رزاق نیا کروئی

3.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.7

امتحان

3.7

اخلاق

3.7

میانه نمرات

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت صنعتی
ثبت نام اساتید