--}} بهنام قیصری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
بهنام قیصری

بهنام قیصری

2.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد و هرجلسه پرسش شفاهی به عمل می اید و فعالیت کلاسی بسیار با اهمیت میباشد حضور و غیاب هم از اهمیت بالایی برخوردار میباشد امتحان از روی جزوه میباشد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت مالی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بهنام قیصری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.