مریم نصر

استاد مریم نصر

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست جلسه اخر مرور درس میباشد میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • حسابداری
ثبت نام اساتید