--}} مریم نصر - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
مریم نصر

مریم نصر

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست جلسه اخر مرور درس میباشد میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

حسابداری