علیپور

استاد علیپور

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است اخرین جلسه کلاس سوالات امتحانی میدهند و به مرور جزوه میپردازند میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید