بهرام سلطانی

استاد بهرام سلطانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنندو حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار نیست ولی فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی برخوردار است امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید