سر کار  زهرا کریمی

سر کار زهرا کریمی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب و فعالیت کلاسی نیز 4 نمره در امتحان پایانی دارد. امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد


کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سر کار زهرا کریمی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سر کار زهرا کریمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.