--}} سر کار زهرا کریمی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سر کار  زهرا کریمی

سر کار زهرا کریمی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب و فعالیت کلاسی نیز 4 نمره در امتحان پایانی دارد. امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد

1396

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سر کار زهرا کریمی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سر کار زهرا کریمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.