سر کار  زهرا کریمی

استاد سر کار زهرا کریمی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب و فعالیت کلاسی نیز 4 نمره در امتحان پایانی دارد. امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سر کار زهرا کریمی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سر کار زهرا کریمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.