فاطمه احمد بیگی

استاد فاطمه احمد بیگی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس درس از طریق کتاب میباشد و حضور وغیاب از اهمیت بالایی برخوردار است؛فعالیت کلاسی ندارد؛کنفرانس و تحقیق برای درس رفتار سازمانی اهمیت ندارد و اخرین جلسه تدریس سوالات امتحانی میدهند میانترم ندارد و امتحان از همان کتاب و سوالات میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی فاطمه احمد بیگی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد فاطمه احمد بیگی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.