جواد مقدم

استاد جواد مقدم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان حضور و غیاب ندارند و فعالیت کلاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است از روی جزوه تدریس میکنند امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از همان جزوه میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی جواد مقدم در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد جواد مقدم را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.