--}} جواد مقدم - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
جواد مقدم

جواد مقدم

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان حضور و غیاب ندارند و فعالیت کلاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است از روی جزوه تدریس میکنند امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از همان جزوه میباشد

1396