--}} سمیه محفوظی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سمیه محفوظی

سمیه محفوظی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از طریق جزوه میباشد حضور وغیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است درس رو به صورت اجمالی توضیح میدهند فعالیت کلاسی تا 2 نمره کمکی در نمره پایانی تاثیر دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396