--}} مریم مهجوری ثابت - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
مریم مهجوری ثابت

مریم مهجوری ثابت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه تایپ شده میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست امتحان میانترم از 4 نمره و 2 نمره فعالیت کلاسی و 14 نمره امتحان پایانی میباشد

1396

کتب و جزوات مرتبط

بیشتر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم مهجوری ثابت را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.