گلناز ادابی

استاد گلناز ادابی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه و حضور وغیاب برایشان اهمیت دارد جزوه بسیار مختصر و مفیدی تدریس میکنند میانترم ندارد و امتحان از همان 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید