بهشته جبل عاملی

استاد بهشته جبل عاملی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد خییلی خوبی هستن خوب درس میده آخر ترم سوال میده کلاساشونم با نمره خوبی میتونین پاس کنین

سال 1398

ایشان درس را به طور کامل و جامع درس میدهند ودر اخرین جلسه امتحانی به مرور کتاب و سوالات امتحانی میپردازند برای ایشان حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار میباشد امتحان ایشان در سطح کتاب و جزوه میباشد(دست باز تصحیح میکنند)

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مترجمی زبان انگلیسی
  • آموزش زبان انگلیسی
ثبت نام اساتید