حسین اسا

استاد حسین اسا

0.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.5

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

0.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

تدریس از کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کنفرانس نیز 2 نمره کمکی درنظر گرفته شده است میانترم ندارد امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مترجم ها
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید