عباسعلی رستمی ثانی

استاد عباسعلی رستمی ثانی

1.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.7

نمره

1.7

امتحان

1.7

اخلاق

1.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان اهمیت بالایی دارد و درس رو به صورت کلی و اجمالی تدریس میکنند ایشان سوالات امتحانی میدهند و ازهمان سوالات امتحان میگیرند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد (نکته قابل ذکر اراعه تحقیق ایشون می باشد تا نمره بالای 16 خود را تضمین کنید)

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید