--}} عباسعلی رستمی ثانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
عباسعلی رستمی ثانی

عباسعلی رستمی ثانی

2 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان اهمیت بالایی دارد و درس رو به صورت کلی و اجمالی تدریس میکنند ایشان سوالات امتحانی میدهند و ازهمان سوالات امتحان میگیرند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد (نکته قابل ذکر اراعه تحقیق ایشون می باشد تا نمره بالای 16 خود را تضمین کنید)

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران