سطوتی پیرایش

استاد سطوتی پیرایش

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و درس رو ب صورت مختصر و مفید تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت بالایی دارد و( فعالیت کلاسی در نمره پایانی تاثیر بسزایی دارد) مثال:هرنفر یه خبر اقتصادی ارائه دهد. میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید