فرهاد علاالمحدثین

استاد فرهاد علاالمحدثین

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

سوالات هرفصل در سایت ایشان موجود میباشد و امتحان پایانی از همان سوالات خواهد بود

سال 1396