--}} فرهاد علاالمحدثین - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
فرهاد علاالمحدثین

فرهاد علاالمحدثین

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

سوالات هرفصل در سایت ایشان موجود میباشد و امتحان پایانی از همان سوالات خواهد بود

1396