حامد هادی مهر

استاد حامد هادی مهر

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار است و از روی کتاب تدریس میکنند و نکات مهم رو سرکلاس میگن و همین طور فعالیت کلاسی برایشان اهمیت دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید