--}} حامد هادی مهر - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
حامد هادی مهر

حامد هادی مهر

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار است و از روی کتاب تدریس میکنند و نکات مهم رو سرکلاس میگن و همین طور فعالیت کلاسی برایشان اهمیت دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396