سیاوش چهره برق

استاد سیاوش چهره برق

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی در نمره پایانی 1 نمره دارد امتحان های پی در پی کلاسی که4 نمره دارد و امتحان پایانی که از 15 نمره میباشد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید