وحیده تاجر کنجبنه باف

استاد وحیده تاجر کنجبنه باف

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی اسلاید و جزوه،همراه با مثال می باشد درس دادن ایشون خیلی خوب و قابل درک است حضور و غیاب برای ایشون دارای اهمیت چندانی نیست امتحان از مباحث مشخص شده کتاب می باشد و اگر جزوه را بخوانید نمره خوبی از این استاد میشود گرفت (در کل تعداد زیادی توسط این استاد پاس میشوند)

سال 1396

ثبت نام اساتید