--}} وحیده تاجر کنجبنه باف - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
وحیده تاجر کنجبنه باف

وحیده تاجر کنجبنه باف

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی اسلاید و جزوه،همراه با مثال می باشد درس دادن ایشون خیلی خوب و قابل درک است حضور و غیاب برای ایشون دارای اهمیت چندانی نیست امتحان از مباحث مشخص شده کتاب می باشد و اگر جزوه را بخوانید نمره خوبی از این استاد میشود گرفت (در کل تعداد زیادی توسط این استاد پاس میشوند)

1396