--}} حمید تولائی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
حمید تولائی

حمید تولائی

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

باید همراه با استاد بخونید و از کتابی که خودشون نوشته اند استفاده کنید... قطعا نمره قبولی خواهید گرفت.... و سر تمام کلاس هایشان حاضر باشید.

1396

تدریس ایشون از روی جزوه است البته کتاب ایشون نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است سطح تدریس ایشون خیلی بالاس و کسانی که پشتکار قوی دارند باید با ایشون بردارند سخت میباشد ولی اگر پشتکار قوی داشته باشید نمره خوبی میتوان از ایشون گرفت

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق