حمید تولائی

استاد حمید تولائی

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

باید همراه با استاد بخونید و از کتابی که خودشون نوشته اند استفاده کنید... قطعا نمره قبولی خواهید گرفت.... و سر تمام کلاس هایشان حاضر باشید.

سال 1396

تدریس ایشون از روی جزوه است البته کتاب ایشون نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است سطح تدریس ایشون خیلی بالاس و کسانی که پشتکار قوی دارند باید با ایشون بردارند سخت میباشد ولی اگر پشتکار قوی داشته باشید نمره خوبی میتوان از ایشون گرفت

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید