زرین زاد

استاد زرین زاد

2.4 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3.3

نمره

1.7

امتحان

2.6

اخلاق

2.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تدریس از روی کتاب خودشون میباشد متوسط سوالات ایشون شبیه کتاب است

سال 1396

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • رباتیک
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید