--}} زرین زاد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
زرین زاد

زرین زاد

2.4 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

1.7

امتحان

2.6

اخلاق

2.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی کتاب خودشون میباشد متوسط سوالات ایشون شبیه کتاب است

1396

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

رباتیک

مهندسی عمران