علیرضا فیضیان

علیرضا فیضیان

4.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.3

نمره

5

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات