اقاسی

اقاسی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبی هستند و نمره خوب میدهند به راحتی میتوانید با او پاس کنید

1396

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی اقاسی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اقاسی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.