احمد مردانی

احمد مردانی

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خوب و قابل پاس شدن درس میدهد امتحان ایشون از روی جزوه است

1396

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

زمین شناسی