صدف سیما

استاد صدف سیما

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

عالی هستن در کل

سال 1397

تدریس ایشون در حد خودشون خوب است تکلیف میدهندو امتحان کلاسی میگیرند منظم هستند 10نمره پایان ترم +10نمره تمرین ها و امتحانات کلاسی (از این استاد اکثرا راضی بودند)

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید