صدف سیما

صدف سیما

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالی هستن در کل

1397

تدریس ایشون در حد خودشون خوب است تکلیف میدهندو امتحان کلاسی میگیرند منظم هستند 10نمره پایان ترم +10نمره تمرین ها و امتحانات کلاسی (از این استاد اکثرا راضی بودند)

1396

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک