طراز جمشیدی

استاد طراز جمشیدی

2.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

3.5

اخلاق

2.5

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشون خوب میباشد دو الی سه نمره نیز پروژه میباشد امتحان در سطح تدریس ایشون میباشد و با کمی مطالعه میتوان به نمره بالا دست یافت(اکثرا راضی بودند)

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مکانیک جامدات
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید