علی برومندنیا

استاد علی برومندنیا

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.6

نمره

3.9

امتحان

3.9

اخلاق

3.6

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

متوسط

سال 1397

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی سخت افزار
  • مدیریت
ثبت نام اساتید