علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.6

نمره

3.9

امتحان

3.9

اخلاق

3.6

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

متوسط


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مدیریت