علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.6

نمره

3.9

امتحان

3.9

اخلاق

3.6

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

متوسط


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مدیریت