#مهسا_امینی
سیدمحمد خدائی

سیدمحمد خدائی

3.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.5

امتحان

2.3

اخلاق

3.8

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

برق - مهندسی مخابرات