سیدمحمد خدائی

سیدمحمد خدائی

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.7

امتحان

2.4

اخلاق

4

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی پزشکی

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی کامپیوتر