ابراهیم محمودیان طرزئی

ابراهیم محمودیان طرزئی

2.6 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

1.9

امتحان

1.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی مکانیک

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ابراهیم محمودیان طرزئی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.