مرتضی مجدی

استاد مرتضی مجدی

3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.1

امتحان

3.1

اخلاق

3.4

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

خوب درس میده ولی واسه الکترونیک دو توصیه نمیشه

سال 1397

بدک نیس از روی میر عشقی درس میده نمره خودتو میده

سال 1396

خوب درس میده. امتحانش آسونه ولی نمره ها پایین هست.

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید