مرتضی مجدی

مرتضی مجدی

3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.1

امتحان

3.1

اخلاق

3.4

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خوب درس میده ولی واسه الکترونیک دو توصیه نمیشه


بدک نیس از روی میر عشقی درس میده نمره خودتو میده


خوب درس میده. امتحانش آسونه ولی نمره ها پایین هست.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی مجدی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.