محمد فلاح نژاد

محمد فلاح نژاد

2.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.4

امتحان

2

اخلاق

2.9

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت