محمد فلاح نژاد

محمد فلاح نژاد

2.6 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.6

امتحان

2.3

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت