صدیقه بختیاری

صدیقه بختیاری

2.9 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.5

نمره

2.4

امتحان

2.4

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار