حسن اولیایی

استاد حسن اولیایی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد خوش اخلاقی هستند درس دادن ایشون خوب است و جزوه کاملی می گویند کسانی که جزوه را کامل بخوانند پاس میشوند

سال 1396

ثبت نام اساتید