اسکندر اسدی امیر ابادی

استاد اسکندر اسدی امیر ابادی

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد کلاس خسته کننده نیست تعدادی سوال میدهند از همان سوالها امتحان میگیرند (اکثرا با ایشون پاس میکنند )

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید